מבער מקצועי

מבער מקצועי בעל הצתה אלקטרונית ולהבה חזקה במיוחד
לשימוש במטבח הביתי לצורך צריבה וחריכה של מזון.

יש למלא את המבער בגז ממיכל המשמש למילוי מצתים.

 

16/18/6.5 ס”מ

97.10